ابزار برقی
کارواش
مینی فرزها
ابزارهای کار روی چوب(نجاری)
ابزارهای برش فلز و چوب
سایر ابزارها
دریل های بتون کن وچکش های تخریب
دریل های ساده و چکشی